Κατανοώντας τον νου μας,
για να βελτιώσουμε τη ζωή μας

Όλα τα μεγάλα θέματα της ψυχολογίας
σε μια μοναδική βιβλιοθήκη

Συναισθηματική νοημοσύνη

Μαθαίνοντας να διαχειριζόμαστε
τα συναισθήματα

Προσωπικότητα

Αυτό που μας κάνει μοναδικούς

Ψυχολογία της μάθησης

Όχι τόσο διαφορετικοί από τον
σκύλο του Παβλόφ

Συναισθήματα

Αυτό που δίνει ποιότητα στις ζωές μας

Στα περίπτερα 15 Μαρτίου

#14

Ψυχολογία της γήρανσης

Τα γηρατειά ως ευκαιρία

José Miguel Latorre Postigo

Καθηγητής Ψυχολογίας στην Ιατρική Σχολή του Αλμπασέτε

Μόνο

9,99€

Τα γηρατειά είναι μια περίοδος της ζωής μας ολοένα και πιο εκτενής, ένα στάδιο πολύμορφο και ετερογενές, μεταξύ άλλων εξαιτίας της διάρκειάς του, αλλά επίσης επειδή σε αυτό συσσωρεύονται οι επιπτώσεις από όλες τις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διεργασίες που συντελούνται στα προηγούμενα στάδια της ύπαρξής μας. Από τότε που άρχισε να αναπτύσσεται η έρευνα της γήρανσης στην Ψυχολογία, η συγκεκριμένη θεματική εμπερικλείει ολοένα και περισσότερες πτυχές, οι οποίες εμπλουτίζονται διαρκώς χάρη στη βαθμιαία απόκτηση νέων γνώσεων. Το παρόν βιβλίο προσεγγίζει θέματα όπως η γνωσιακή γήρανση, η εξέλιξη των συναισθημάτων σε συνάρητηση με την ευεξία, οι αλλαγές που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη, οι παράγοντες που παρεμβαίνουν στην παθολογική γήρανση και η πορεία προς μια ενεργό γήρανση.

Στα περίπτερα 22 Μαρτίου

#15

Ηγεσία

Δράση στο παρόν, όραμα για το μέλλον

Angel Barrasa Notario

Kαθηγητής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα

Μόνο

9,99€

Στη διάρκεια των τελευταίων 80 ετών εδραιώθηκε η πρόοδος των επιστημονικών μας γνώσεων για την ηγεσία, τς διαδικασίες στις οποίες βασίζεται και τις στρατηγικές που έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές για την ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων. Έχει αναπτυχθεί ένα σύνολο σχετικών επιστημονικών γνώσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η διακρίβωση του τι είναι και τι δεν είναι ηγεσία, ποια είναι τα γνωρίσματα της προσωπικότητας των ηγετών, ποια θεωρούνται ως τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα ηγετικής συμπεριφοράς, πώς προσαρμόζονται οι ηγέτες στις διάφορες καταστάσεις και πώς μπορούν να μεταμορφώνουν τη συμπεριφορά των ομάδων έτσι ώστε να επιτυγχάνουν τους επιδιωκόμενους στόχους. Έχουμε μάθει να αξιολογούμε την ηγεσία μέσα από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και έχουμε μελετήσει το πώς και γιατί οι άνθρωποι βλέπουν με διαφορετικό τρόπο τα ίδια ηγετικά μοντέλα και πώς οι εκάστοτε συνθήκες αλλάζουν τις αντιλήψεις μας για την αποτελεσματική ηγεσία. Απομένει ακόμα πολύς δρόμος να διανύσουμε στην έρευνα για την ηγεσία, ωστόσο το παρόν βιβλίο δείχνει όλα όσα γνωρίζουμε επιστημονικά για τη θεμελιώδη αυτή πτυχή της κοινωνικής ζωής.