Κατανοώντας τον νου μας,
για να βελτιώσουμε τη ζωή μας

Όλα τα μεγάλα θέματα της ψυχολογίας
σε μια μοναδική βιβλιοθήκη

Συναισθηματική νοημοσύνη

Μαθαίνοντας να διαχειριζόμαστε
τα συναισθήματα

Προσωπικότητα

Αυτό που μας κάνει μοναδικούς

Ψυχολογία της μάθησης

Όχι τόσο διαφορετικοί από τον
σκύλο του Παβλόφ

Συναισθήματα

Αυτό που δίνει ποιότητα στις ζωές μας

Στα περίπτερα 7 Δεκεμβρίου

#7

Αισθηματικές σχέσεις

Με αγαπάς;

Μόνο

9,99€

Στα περίπτερα 21 Δεκεμβρίου

#8

Μνήμη

Αναθύμηση και λήθη

Μόνο

9,99€